Priser

Vår ordinære timespris er kroner 1400,- eks mva.

Ved enkelte oppdrag har vi fastpris:
Oppgjørsoppdrag 15. 000,- inkl. mva
Ektepakt 5. 000,- inkl. mva
Fremtidsfullmakt 5. 000,- inkl. mva
Samboerkontrakt 4. 000,- inkl. mva

Fri rettshjelp

Vilkårene for fri rettshjelp

I noen få saker kan man få fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue, men i de aller fleste saker vil inntekt og formue ha betydning. I sakene hvor fri rettshjelp kan ytes vil det være forskjellig inntektsgrense hvis du er enslig eller har samboer/ektefelle. Ta kontakt for å vurdere om du har krav på fri rettshjelp.

Grensene for fri rettshjelp er som følger:

Enslige:

✔ Inntektsgrense på kr. 246 000 i året brutto

✔ Formuesgrense på kr. 100 000 netto

Samboere/ektefeller:

✔ Inntektsgrense på kr. 369 000 i året brutto

✔ Formuesgrense på kr. 100 000 netto

Når det gjelder formue så vil bolig som du/dere bor i falle utenfor beregningsgrunnlaget. Det betyr at du kan eie bolig og fremdeles kunne få gratis advokatbistand.

Kontakt oss