Trenger du bistandsadvokat?

Som et av landets mest spesialiserte advokatfirma for volds- og overgrepsutsatte bistår vi klienter over hele landet til enhver tid.

Du har rett til bistandsadvokat hvis du har vært utsatt for én eller flere av disse handlingene:

 • voldtekt/voldtektsforsøk

 • andre seksuelle overgrep
 • vold i nære relasjoner
 • menneskehandel
 • tvangsekteskap
 • kjønnslemlestelse (omskjæring)

Det kan være avgjørende for utfallet av straffesaken, samt størrelsen på erstatningen, hvorvidt du benytter en advokat som er spesialisert innenfor straffe- og erstatningsrett i overgreps- og voldssaker. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat.

Hva gjør en bistandsadvokat?

En bistandsadvokat bistår mennesker som er utsatt for seksuelle overgrep, mishandling i nære relasjoner eller vold. Bistanden omhandler alt fra anmeldelse, etterforskning, klage, bistand under rettssak og fremme erstatningskrav.

Mange klienter velger en spesialisert bistandsadvokat som utelukkende jobber med fagområdet. Regelverket hva gjelder erstatning og foreldelse kan være komplisert, slik at det lønner seg å benytte seg av advokat med bred erfaring.

Fritt advokatvalg medfører at man selv velger hvilken advokat man ønsker å benytte.

Oslo
Postboks 1 Youngstorget
0028 Oslo

Telefon: 22 34 32 24/41 41 07 19
E-post: sb@advokat-bredesen.no

Mosjøen
C.M Havigs gt. 21
8656 Mosjøen

Telefon: 22 34 32 24/41 41 07 19
E-post: sb@advokat-bredesen.no

Er saken foreldet?
Har jeg krav på erstatning?
Har jeg krav på gratis bistandsadvokat?

Hvorfor bør jeg anmelde?

 • Anmeldelse kan forhindre nye overgrep
 • Anmeldelse er viktig i rehabiliteringsprosessen

 • Skylden bør plasseres hos gjerningspersonen

 • Selv om saken henlegges kan man få voldsoffererstatning

 • Mange angrer på at de ventet så lenge med å anmelde

 • Advokatutgiftene dekkes

 • Alle har krav på tre timers gratis advokatbistand til å vurdere hvorvidt man skal anmelde

Spør oss gjerne!