Tilkjent 400.000,- i menerstatning kort tid etter kontakt med vårt kontor