Arbeidsrett

Arbeidsrett

Vi har erfaring innen en rekke praktiske problemstillinger-blant annet oppsigelse, avskjed, endringsoppsigelse og permittering. Vi bistår både arbeidsgiver og arbeidstaker og kan bistå i forhandlingsmøter, drøftelsesmøter og saker for domstolene. Skulle du ha behov for juridisk veiledning hjelper vi også til med dette. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Frister
I arbeidsrettstvister løper det en rekke frister som det er viktig at dusom arbeidstaker overholder:

• 2 ukers fristfor å kreve forhandlinger hvis du har blitt oppsagt eller avskjediget.

• 8 ukers fristfor å gjøre gjeldende at oppsigelse eller avskjed er ulovlig, at det er brudd på lovens regler om fortrinnsrett eller at det har skjedd en ulovlig midlertidig ansettelse, innleie eller suspensjon.

• 6 måneders fristfor å kreve erstatning.

Fri rettshjelp

Som arbeidstaker kan du ha krav på fri rettshjelp dersom du har blitt oppsagt/avskjediget fra ditt arbeidsforhold. Ta kontakt med oss for å få hjelp til å avgjøre om du kan ha krav på fri rettshjelp i din sak.
Hvis du ikke har krav på fri rettshjelp vil du i mange tilfeller kunne få arbeidsgiver til å dekke dine advokatutgifter.