Gå til hovedinnhold Gå til søk

Anmelde seksuelt overgrep eller familievold

Dersom du er blitt utsatt for seksuelle overgrep eller mishandling i nære relasjoner bør forholdet anmeldes til politiet. Det er nødvendig at saken anmeldes for å kunne etterforskes og for å ha krav på voldsoffererstatning

Advokatfirmaet Bredesen

Mennesker som utsatt for seksuelle overgrep eller mishandling kan som utgangspunkt kostnadsfritt la seg bistå av advokat gjennom hele prosessen. Bistanden dekkes enten gjennom bistandsadvokatordningen eller ved fri rettshjelp.

Hvordan går jeg frem ved anmeldelse?

Vi bistår ofte våre klienter med å skrive anmeldelsen til politiet. Det kan være en belastende prosess å anmelde, mange klienter foretrekker derfor at advokaten tar den første kontakten med politiet. Andre kontakter politiet selv ved å ringe eller ved å møte opp på nærmeste politistasjon.

Etter forholdet er anmeldt blir det avtalt tidspunkt for avhør hos politiet for å avgi forklaring om det straffbare forholdet. Advokaten kan være til stede under avhøret, og har gjerne møter i forkant med klienten for å avdekke eventuelle spørsmål og «trygge» klienten i prosessen.

Fornærmede kan i tillegg til, eller i stedet for advokat, ha med seg en tiltro person under avhøret som ikke er vitne i saken.

Hvordan gjennomføres avhøret?

Det er normalt en etterforsker hos politiet som gjennomfører avhøret. Etterforskeren vil være opptatt av å skape et tillitsforhold til deg. Før selve avhøret er det gjerne en uformell prat mellom deg og etterforskeren for å etablere en god kontakt. Avhøret starter ved at etterforskeren forklarer deg dine rettigheter. Deretter får du normalt forklare deg fritt før etterforskeren stiller konkret spørsmål. Etter avhøret får du lese gjennom forklaringen og komme med eventuelle rettelser. Til slutt signerer du på forklaringen.

Hva skjer etter anmeldelse?

Etter avhøret av fornærmede begynner politiet sin etterforskning, ved å avhøre eventuelle vitner, gjerningspersonen, innhente medisinsk dokumentasjon, samt andre eventuelle etterforskningsskritt. Når etterforskningen er ferdig, vil saken enten behandles videre i rettssystemet eller saken henlegges.

Kontakt våre bistandsadvokater

Dersom du har spørsmål vedrørende anmeldelse kan våre erfarne bistandsadvokater kontaktes. Våre bistandsadvokater er lokalisert i Oslo og Mosjøen, men bistår til en hver tid klienter over hele landet.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.